Hoofddomein

Dit is een analytics (en adwords) test

in een encyclopedie is het onvermijdelijk dat bepaalde gegevens niet in één,
maar in verschillende lemmata worden ondergebracht. Om de samenhang tussen
verschillende lemmata te laten zien, zijn verwijzingen aangebracht. Deze worden
aangeduid met een asterisk (*) en staan voor zie- en zie ook-verwijzingen:
Zie-verwijzingen: aan het einde van lemmata waarin uitsluitend biografische
gegevens en/of verklarende informatie worden verstrekt; Zie ook-verwijzingen:
aan het einde van of in de lemmata wordt verwezen naar lemmata waar extra
informatie over het betreffende onderwerp of de desbetreffende persoon te vinden is.
Bij veelvuldig voorkomende personen (bijv. Thorbecke) of zaken (bijv. het Cultuurstelsel)
is alleen een verwijzing opgenomen wanneer de informatie bij de desbetreffende lemmata
nuttig kan zijn voor het begrip van het lemma waarin de verwijzing geplaatst is. Ook
bij de namen van de correspondenten is aldus gewerkt. Daarnaast zijn ook
kruisverwijzingen aangebracht bij die lemmata die zaken of personen bevatten die
een eigen lemma hebben of elders toegelicht worden. Ook binnen citaten kunnen
verwijzingen zijn aangebracht. In tegenstelling tot de andere toevoegingen van de
redactie, zijn deze verwijzingen niet tussen de gebruikelijke vierkante haken geplaatst.

Er is voorts een aantal verzamellemmata opgenomen, bijv. bloemlezingen, congressen,
gouverneurs-generaal, hotels, ministeries, uitgevers, volledige werken. Dit zijn lijsten
van namen of onderwerpen met zie-verwijzingen (bijv. gouverneurs-generaal), ofwel l
emmata waarin de informatie ondergebracht en apart genummerd is (bijv. hotel 1-9).
Naar deze laatste groep zijn steeds vanaf andere plaatsen zie-verwijzingen aangebracht.
Bijv.: bij Het Poolsche Koffiehuis wordt verwezen naar hotel 6.
In het geval van pseudoniemen waarbij de auteursnaam bekend is, heeft de meest bekende
naam een lemma gekregen, waarin alle informatie over de auteur is opgenomen.
De andere na(a)m(en) heeft (hebben) een eigen ingang met een zie-verwijzing.